Số giá trị nguyên dương của tham số img1 để phương trình img2 có nghiệm là         

A.

6

B.

5

C.

4

D.

3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  Phương trình img1 có nghiệm khi và chỉ khi: img2img3img4. Vì img5 là số nguyên dương nên img6. Vậy có 4 giá trị nguyên dương của img7 thỏa yêu cầu bài toán.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.