Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20πt - 2πx) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng:

A.

 40 cm/s.        

B.

 10 m/s.

C.

 40 cm/s.

D.

 5 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Ta có img1   

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.