Sóng điện từ không có đặc điểm nào sau đây:

A.

Tại một điểm, ở cùng thời điểm cường độ điện trường và cảm ứng từ luôn cùng pha với nhau.

B.

Trong chân không là sóng dọc.

C.

Tại một điểm véc tơ cường độ điện trường và véc tơ cảm ứng từ vuông góc với nhau.

D.

Mang năng lượng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sóng điện từ là sóng ngang (phương dao động của điện trường và từ trường vuông góc với phương truyền sóng – 3 véc tơ img1 tạo thành một tam diện thuận)

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...