Sóng dọc là sóng:          

A.

 Có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường luôn hướng theo phương thẳng đứng.

B.

Có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường trùng với phương truyền sóng.

C.

Có phương dao động của các phần tử vật chất trong môi trường vuông góc với phương truyền sóng.

D.

Cả A và C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Sóng dọc là sóng là phương dao động của các phần tử môi trường trùng với phương truyền sóng.  

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.