Sóng dừng được ứng dụng để đo:

A.

Bước sóng λ.

B.

Tốc độ truyền sóng.

C.

Tần số sóng.

D.

Biên độ sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Sóng dừng được ứng dụng đề đo tốc độ truyền sóng.

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.