Sóng ngang là sóng luôn có phương dao động:

A.

nằm theo phương ngang.        

B.

vuông góc với phương truyền sóng.

C.

nằm theo phương thẳng đứng.

D.

trùng với phương truyền sóng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

+ Sóng ngang là sóng có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. 

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.