Sông ngòi nước ta có đặc điểm cơ bản nào sau đây?

A.

Mạng lưới sông ngòi dày đặc.

B.

Nhiều nước, giàu phù sa.

C.

Thủy chế theo mùa.

D.

Mạng lưới sông ngòi dày đặc và nhiều nước, giàu phù sa, chế độ nước theo mùa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Mạng lưới sông ngòi dày đặc và nhiều nước, giàu phù sa, chế độ nước theo mùa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...