Số nghiệm của phương trình img1 trong img2 là         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B Ta có img1img2 img3 img4. Bài ra img5 nên img6. Do đó số nghiệm của phương trình img7 trong img8 là img9.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.