Sự cộng hưởng cơ xảy ra khi:

A.

Biên độ dao động vật tăng lên do có ngoại lực tác dụng.

B.

Tần số lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.

C.

 Lực cản của môi trường rất nhỏ.

D.

Biên độ dao động cưỡng bức bằng biên độ dao động của hệ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Sự cộng hưởng xảy ra khi tần số lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.