Sự đa dạng về bản sắc dân tộc do nước ta là nơi:

A.

Có sự gặp gỡ nhiều nền văn minh lớn với văn minh bản địa.

B.

Đang diễn ra những hoạt động kinh tế sôi động.

C.

Giao nhau của các luồng sinh vật Bắc, Nam.

D.

Giao tiếp của hai vành đai sinh khoáng lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.