Sự khác nhau rõ nét giữa vùng núi Trường Sơn Bắc so với vùng núi Trường Sơn Nam là gì?

A.

Hướng núi vòng cung là chủ yếu.

B.

Địa hình thấp và hẹp ngang.

C.

Địa hình bất đối xứng giữa 2 sườn Đông Tây.

D.

Địa hình gồm các khối núi và cao nguyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Sự khác nhau rõ nét giữa vùng núi Trường Sơn Bắc so với vùng núi Trường Sơn Nam là Địa hình thấp và hẹp ngang. Trường Sơn Bắc có địa hình thấp, hẹp ngang, cao ở hai đầu thấp trũng ở giữa Chú ý: Sự khác nhau rõ nét giữa vùng núi Trường Sơn Bắc so với vùng núi Trường Sơn Nam là chỉ ra đặc điểm Trường Sơn Bắc có mà Trường Sơn Nam không có.

Vậy đáp án là B   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.