Sự kiện "Bức tường Béclin" bị phá bỏ diễn ra vào thời gian nào?

A.

Tháng 11 - 1989.

B.

Tháng 8 - 1990.

C.

Tháng 10 - 1990.

D.

Tháng 10 - 1991.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tháng 11 - 1989.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...