Sự kiện đánh dấu bước tiến của phong trào công nhân Việt Nam đầu thế kỉ XX:         

A.

Cuộc bãi công của công nhân xưởng Ba Son (8/1925).

B.

Thành lập tổ chức Công hội ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

C.

Tham gia tích cực vào phong trào đấu tranh.

D.

Tăng nhanh về số lượng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ba son là 1 cái mốc quan trọng vì:

- Nó đã kết hợp cả đấu tranh kinh tế với đấu tranh chính trị, vì tinh thần quốc tế cứu bạn hơn cứu mình.

- Ba son là cái mốc chuyển phong trào đấu tranh của công nhân Việt Nam từ tự phát sang tự giác (cái mốc quan trọng). Nó đánh dấu sự phát triển của phong trào công nhân . 
Chọn đáp án A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.