Sự kiện đánh dấu Chiến tranh Thái Bình Dương bắt đầu là:

A.

Nhật tấn công hạm đội Thái Bình Dương của Mĩ tại Trân Châu cảng ngày 7/12/1941.

B.

Mĩ, Anh tuyên chiến với Nhật Bản ngày 8/12/1941.

C.

Mĩ tuyên chiến với Đức và Italia ngày 11/12/1941.

D.

Đức và Italia tuyên chiến với Mĩ 11/ 12/ 1941.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Nhật tấn công hạm đội Thái Bình Dương của Mĩ tại Trân Châu cảng ngày 7/12/1941.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...