Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong phong trào Công nhân?        

A.

Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn.

B.

Cuộc bãi công của công nhân Bason (Sài Gòn).

C.

Cuộc bãi công của công nhân nhà máy dệt Nam Định.

D.

Cuộc bãi công của công nhân nhà máy xe lửa Trường Thi (Vinh).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...