Sự kiện nào được ví như “chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”?

A.

Cuộc bãi công của Công nhân Ba Son.

B.

Cuộc đấu tranh đòi Pháp thả Phan Bội Châu.

C.

Phong trào để tang Phan Châu Trinh.

D.

Tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (Quảng Châu).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án D là đáp án chính xác nhất!

Ngày 19-6-1924, Phạm Hồng Thái thực huyện quyền mưu sát Toàn quyền Đông Dương Meclanh ở Sa Diện (Quảng Châu- Trung Quốc). Việc không thành, Phạm Hồng Thái anh dũng hy sinh, song tiếng bom của người thanh niên yêu nước ấy đã nhóm tiếp ngọn lửa chiến đấu của nhân dân ta, nhất là trong giới thanh niên. Sự kiện này "như chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân".  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.