Sự kiện nào thể hiện: “Tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”. 

A.

Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7/1920) 

B.

Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa Diện-Quảng Châu (6/1924) 

C.

Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8/1925) 

D.

Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Vecxai (1919) 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8/1925) 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...