Sự lưu thông khí trong các ống khí của chim được thực hiện nhờ sự

A.vận động của đầu
B.vận động của cổ
C.co dãn của túi khí
D.di chuyển của chân
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Lời giải
Chọn C

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.