Sự phân chia các lục địa mang ý nghĩa gì?

A.

Về mặt chính trị.

B.

Về mặt lịch sử.

C.

Về mặt tự nhiên.

D.

Về mặt kinh tế.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Về mặt tự nhiên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.