Sự phát triển của cây hạt kín thuộc kỉ Thứ ba, dẫn đến sự phát triển của:

A.

Sâu bọ ăn lá, mật hoa, phấn hoa và nhựa cây.

B.

Hệ thực vật.

C.

Bò sát ăn thực vật.

D.

Động vật ăn cỏ cỡ lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sâu bọ ăn lá, mật hoa, phấn hoa và nhựa cây.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.