Sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nước ta chủ yếu dựa trên thế mạnh về:

A.

Nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ lớn ở trong và ngoài nước.

B.

Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và nguồn lao động dồi dào, giá rẻ.

C.

Nguồn nguyên liệu phong phú từ các ngành trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản.

D.

Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm nước ta chủ yếu dựa trên thế mạnh về nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú từ nông – lâm – thủy sản và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...