Sự sinh sản của các dạng sống, tạo ra các dạng giống chúng là nhờ:

A.

Xuất hiện màng.

B.

Xuất hiện Côaxecva.

C.

Xuất hiện cơ chế tự sao chép.

D.

Xuất hiện các enzim.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Xuất hiện cơ chế tự sao chép.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...