Sự sống đầu tiên trên Trái đất được hình thành bằng con đường hoá học theo các bước:

A.

hình thành các đơn phân → đại phân tử → cơ chế nhân đôi → tế bào sơ khai.

B.

hình thành các đơn phân → cơ chế nhân đôi → tế bào sơ khai.

C.

hình thành các đơn phân → đại phân tử → cơ chế nhân đôi → giọt côaxecva.

D.

hình thành các đơn phân → đại phân tử hữu cơ → cơ chế nhân đôi → ADN và chuỗi pôlipeptit.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

hình thành các đơn phân → đại phân tử → cơ chế nhân đôi → tế bào sơ khai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.