Sự tác động của con người vào tự nhiên nhằm biến đổi các yếu tố tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình gọi là

A.

sản xuất kinh tế .

B.

. thỏa mãn nhu cầu.

C.

sản xuất của cải vật chất.

D.

quá trình sản xuất

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:sản xuất của cải vật chất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.