Sự thay đổi nhiệt độ nhanh theo chiều Bắc - Nam chủ yếu do:

A.

Độ cao địa hình thấp dần từ Bắc vào Nam.

B.

Tác động của gió mùa Đông bắc giảm dần khi xuống phía Nam.

C.

Lãnh thổ kéo dài, càng vào phía Nam càng gần xích đạo.

D.

Gió Tín phong Bắc bán cầu hoạt động không thường xuyên trên lãnh thổ nước ta.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Sự thay đổi nhiệt độ nhanh theo chiều Bắc- Nam chủ yếu do tác động của gió mùa Đông bắc giảm dần khi xuống phía Nam. Gió mùa Đông Bắc hoạt động mạnh ở miền Bắc làm miền Bắc có mùa đông lạnh, nhiệt độ giảm sâu trong khi miền Nam hầu như không chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc lạnh nên vẫn nóng quanh năm => nhiệt độ thay đổi nhanh theo chiều Bắc Nam nhất là vào mùa đông (hay mùa khô).

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...