Suất điện động trên ba cuộn dây của máy phát điện xoay chiều ba pha có biểu thức lần lượt là e1 = 220cos100πt (V); e2 =220cos(100πt – ) (V); e3 = 220cos(100πt + ) (V). Các cuộn dây được mắc theo kiểu hình sao. Điện áp hiệu dụng giữa hai dây Ud là:

A.

220 V.

B.

V.

C.

V.

D.

V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

V.

Mạch điện được mắc theo kiểu hình sao và không nối với tải tiêu thụ (mạch hở) nên điện áp trên các cuộn dây bằng suất điện động trên các cuộn dây đó. Suy ra:

Up = E = . Mà Ud = Up Ud = V.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...