Sục 4,48 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,3 mol Ca(OH)2. Khối lượng dung dịch sau phản ứng biến đổi thế nào so với dung dịch ban đầu?

A.

Giảm 11,2 gam.

B.

Tăng 8,8 gam.

C.

Giảm 20 gam.

D.

Không thay đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Giảm 11,2 gam.

= = 0,2 (mol) < 1 → Ca(OH)2 dư.

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O

                0,2         0,2 (mol)

 mdd giảm= 0,2.100 − 0,2.44 = 11,2 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...