Sục 5,6 lít img1 vào 200 ml dd chứa hỗn hợp NaOH 0,5M; KOH 1M; img2 0,25M. Kết tủa thu được có khối lượng là:         

A.

A: img1

B.

B: img1

C.

C: img1

D.

D: img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Ta có: img1 

Xét tỷ lệ: img2

tạo img3  img4   

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...