Sục một khí vào nước brom, thấy nước brom bị nhạt màu. Khí đó là:

A.

CO2.

B.

CO.

C.

SO2.

D.

HCl.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

SO2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.