Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế là biểu hiện của:         

A.

Chiến lược phát triển kinh tế của các nước

B.

Chiến lược toàn cầu

C.

Xu thế phát triển của thế giới

D.

Xu thế toàn cầu hoá

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.