Ta đã huy động bao nhiêu quần cho chiến dịch Điện Biên Phủ?

A.

16200 quân.

B.

27000 quân

C.

55000 quân

D.

21000 quân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

55000 quân

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.