Ta đã huy động bao nhiêu thuyền bè vận chuyển vũ khí, đạn dược, lương thực... cho chiến dịch Điện Biên Phủ?

A.

11800 thuyền bè.

B.

21000 thuyền bè.

C.

27000 thuyền bè.

D.

628000 thuyền bè.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

11800 thuyền bè.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.