Tác giả này thường chọn miêu tả những khoảnh khoắc giáp ranh giữa cái sống và cái chết, từ đó mà tô đậm những nét đẹp và sự tài hoa của con người. Ông là ai?

A.

Hồ Biểu Chánh

B.

Thạch Lam

C.

Nguyễn Tuân

D.

Nguyễn Công Hoan

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.