Tại Bến Tre,ngày 17-1-1960,cuộc Đồng khởi nổ ra ở ba xã điểm là

A.

Định Thủy,Bình Khánh,Phước Hiệp.

B.

Giồng Tôm,Thạnh Phú,Ba Tri.

C.

Vĩnh Thạnh,Bình Đinh,Bác Ái.

D.

Ba Tri,Châu Thành,Bình Đại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Định Thủy,Bình Khánh,Phước Hiệp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1954 Đến Năm 1975 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.