Tại hai điểm AB trên phương truyền sóng cách nhau 4 cm có phương trình lần lượt như sau:  img1. Hãy xác định sóng truyền như thế nào?  

A.

Truyền từ M đến N với vận tốc 96 m/s.        

B.

Truyền từ N đến M với vận tốc 0,96 m/s.

C.

Truyền từ M đến N với vận tốc 0,96 m/s.        

D.

Truyền từ N đến M với vận tốc 96 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: + Ta có img1 M trễ pha hơn N img2 sóng truyền từ N đến M. Mặt khác img3   

Vậy đáp án đúng là B

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.