Tại một điểm M có một máy phát điện xoay chiều một pha có công suất phát điện và hiệu điện thế hiệu dụng ở hai cực của máy phát đều không đổi .Nối hai cực của máy phát với một trạm tăng áp có hệ số tăng áp là k đặt tại đó. Từ máy tăng áp điện năng được đưa lên dây tải cung cấp cho một xưởng cơ khí cách xa điểm M .Xưởng cơ khí có các máy tiện cùng loại công suất khi hoạt động là như nhau. Khi hệ số k = 2 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 120 máy tiện cùng hoạt động .Khi hệ số k = 3 thì ở xưởng cơ khí có tối đa 125 máy tiện cùng hoạt động .Do xẩy ra sự cố ở trạm tăng áp người ta phải nối trực tiếp dây tải điện vào hai cực của máy phát điện .Khi đó ở xưởng cơ khí có thể cho tối đa bao nhiêu máy tiện cùng hoạt động. Coi rằng chỉ có hao phí trên dây tải điện là đáng kể .Điện áp và dòng điện trên dây tải điện luôn cùng pha.         

A.

93.

B.

112.

C.

84.

D.

108.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gọi P là công suất của máy phát điện và U hiệu điện thế hiệu dụng ở hai cực máy phát điên P0 là công suất của một máy tiện. R là điện trở đường dây tải điện Ta có: Khi k = 2 P = 120P0 + ΔP1 

Công suất hao phí ΔP1 = P2img1 Với U1 = 2U

P = 120P0 + ΔP1= 120P0 + P2 img2 (*)

Khi k = 3: P = 125P0 + ΔP2= 125P0 + P2 img3 (**)

Từ (*) và (**) P2img4 = 36P0 ------> P = 120P0 + 9P0 = 129P0 

Khi xảy ra sự cố : P = NP0 + ΔP= NP0 + P2 img5 (***)

Với N là số máy tiện tối đa có thể hoạt động  129P0 = NP0 + 36P0 ---------> N = 93.

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.