Tại một điểm trên trục Ox có một nguồn âm điểm phát âm đẳng hướng ra môi trường Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ âm I tại nhưng điểm trên trục Ox theo tọa độ x. Cường độ âm chuẩn là img1. M là một điểm trên trục Ox có tọa độ img2. Mức cường độ âm tại M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? img3

A.

24 dB.

B.

23 dB.

C.

24,4 dB.

D.

23,5 dB.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: img1 

+ Cường độ âm tại một điểm img2 với r là khoảng cách từ điểm đó đến nguồn âm

+ Từ hình vẽ ta xác định đượcimg3(x là khoảng cách từ nguồn âm đến gốc tọa độ O)

+ Tương tự như vậy với điểm M cách O 4 m nghĩa là cách nguồn âm 6 m, ta cũng tìm được img4  

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...