Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn của cường độ điện trường

A.

tăng 2 lần

B.

giảm 2 lần

C.

không đổi

D.

giảm 4 lần

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C. Không đổi

vì E là đại lượng đặc trưng cho điện trường tại điểm đang xét nên với một điện trường xác định thì E không đổi

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.