Tại nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì img1. Chiều dài của con lắc đơn đó bằng:

A.

0,2 m.

B.

2 cm.

C.

2 m.

D.

0,2 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có img1  

 

Vậy đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.