Tại sao ngoại thương của các quốc gia cổ đại phương Tây phát triển?

A.

Bờ biển có nhiều hải cảng tốt.

B.

Các quốc gia này nằm ở ven biển.

C.

Nằm trên đường giao thương giữa Đông và Tây.

D.

Nhiều hải cảng và nằm ven sông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.