Tại thời điểm t = 0,5 s cường độ dòng điên xoay chiều chạy qua mạch bằng 4A, đó là:  

A.

 Cường độ hiệu dụng .

B.

 Cường độ cực đại.

C.

Cường độ trung bình.

D.

 Cường độ tức thời.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: + Cường độ dòng điện qua mạch tại một thời điểm nào đó là cường độ dòng điện tức thời.  

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...