Tại một điểm nghe được đồng thời hai âm: am truyền tới có mức cường độ âm là 65dB, âm phản xạ có mức cường độ âm là 60dB. Mức cường độ âm toàn phần tại điểm đó là?           

A.

5dB.

B.

125dB.

C.

66,19dB.

D.

62,5dB.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gọi I1 và I2 là cường độ âm tới và âm phản xạ tại điểm đó. cường độ âm toàn phần là I = I1 + I2 lg img1 = 6,5 => I1 = 106,5I0lg img2 = 6, => I2 = 106I0 => L = 10lgimg3 = 10lg(106,5 + 106) = 66,19 dB.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.