Tam giác ABC vuông tại A có AB = 6cm, AC = 8cm, AM là đường trung tuyến ứng với cạnh BC ( M thuộc BC). Độ dài AM = ?

A.

6cm

B.

5cm

C.

8cm

D.

10cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:áp dụng định lí py-ta- go ta tính được BC = 10cm AM là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền BC nên AM = 10 : 2 = 5cm

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 8 - Tứ giác - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.