Tam giác img1img2. Cho tam giác quay quanh img3img4 ta được hai hình tròn xoay có diện tích xung quanh là img5img6. Hãy chọn câu đúng:

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Ta có img1 góc img2. Quay quanhimg3. Quay quanhimg4. Do đó img5.

 

Đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.