Tam giác img1 có img2, img3, img4. Đường trung tuyến img5 của tam giác đó có độ dài bằng

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Cách 1: Áp dụng công thức tính độ dài đường trung tuyến ta có img1img2img3img4. Cách 2: Do img5 nên tam giác img6 vuông tại img7img8.

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.