Tam giác img1 vuông cân tại img2 có img3. Đường tròn nội tiếp tam giác img4 có bán kính img5 bằng

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Tam giác img1 vuông cân tại img2 có img3 nên img4. Diện tích tam giác img5 là img6img7. Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác img8 là img9img10img11.

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...