Tam thức img1 dương với mọi img2 khi        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn C  Phương pháp: Sử dụng cho hàm số img1 Khi đó img2 Cách giải: Ta có img3 Để img4  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.