Tam thức nào dưới đây luôn dương với mọi giá trị của img1?

A.

 img1

B.

 img1

C.

 img1

D.

 img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Tam thức luôn dương với mọi giá trị của img1 phải có img2 nên Chọn C.

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.