Tận dụng thời cơ nào vào giữa tháng 8 - 1945, nhân dân Đông Nam Á đứng lên đấu tranh và nhiều nước đã giành được độc lập dân tộc?

A. Sự lớn mạnh của Liên Xô và các nước XHCN.
B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.
C. Các nước Đông Nam Á quyết tâm giành độc lập.
D. Nhật Bản đầu hàng Đồng minh.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.