Tần số đột biến ở một gen phụ thuộc vào:        

 1. Số lượng gen có trong kiểu gen.        2. Đặc điểm cấu trúc của gen.         

3. Cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến.         4. Sự chống chịu của cơ thể dưới tác động của môi trường Phương án đúng là:  

A.

(2),(3).

B.

(1),(2).

C.

2),(4).

D.

(3),(4).  

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...